Välkommen till Svkrf

Sedan 1500 talet har Sverige legat i krig till och från fram till tidigt 1800-tal. 1814 avslutades ett krig mot Norge och sen dess har det varit fred i Sverige. Trots att Sverige är ett fredligt land vet vi aldrig när attacken kan komma som resulterar i en krissituation. 

Vad som bestämmer en krissituation kan vara olika saker, allt från brist på vatten på grund av torka till en attack från ett annat land som resulterar i krig. I en krissituation måste du vara beredd på att klara dig utan vissa resurser i flera dagar. 

  • - Mobilnät kan ligga nere under en sådan situation, vilket innebär att du kan inte ringa från mobiltelefoner, ibland inte ens det fasta nätet. 
  • - Färsk mat kan ta slut, vilket innebär att du måste ha mat med lång hållbarhet, helst tillgängligt hemma ifall affärerna inte kan hålla öppet. 
  • - Om ström försvinner är det svårt att ladda mobiltelefon eller ens få värme i hemmet. Varma kläder och isolering i rummet kan hjälpa till med kylan och uppladdade powerbanks kan hjälpa dig att hålla igång telefonen.

Vi på Svenska Krigsframtiden vill förbereda dig inför en eventuell krissituation med allt från mental förberedning till den praktiska förberedningen. Kunskap är grunden till bra förutsättningar för överlevnad i en kritisk situation, vi vill bidra med den kunskapen. 

Hur du hanterar ett terrorattentat

Krissituationer behöver inte endast innebära krig, utan terrorattentat räknas också in i en krissituation. Ett terrorattentat kan vara riktat till flera personer men det också vara riktat till en specifik individ. Nedanför har vi på Svenska Krigsföreningen listat ett par saker som kan vara viktiga att tänka på i en händelse av ett terrorattentat. 

  • – Ring inte till någon via mobilnätet om det inte är så att du absolut behöver det. Om för många ringer samtidigt kan mobilnätet bli överlastat och det kan vara svårt att nå exempelvis 112. 
  • – Din egna mobiltelefon bör även vara på ljudlöst så att du inte blir upptäckt om du gömmer dig. Ring inte andra som kan befinna sig där det pågående hotet pågår, du kan avslöja dennes position. 
  • – Lyssna på radion och hör om det finns en plats du ska undvika. Sök dig sedan till en säker plats för att undvika det pågående hotet och undvik platser med mycket människor. 

Skyddsrum

Visste du att det finns skyddsrum placerade över hela Sverige som finns där för allmänheten ifall ett krig skulle bryta ut? Om varningssignalen för flygattack ljuder bör du söka dig till ett skyddsrum så snabbt som möjligt. Ta reda på vart det närmaste rummet ligger för dig där du befinner dig på dagtid och när du befinner dig hemma.

Försvarsmakten

Vill du vara med och försvara Sverige ifall det skulle uppstå en krissituation? Eller är du bara nyfiken på alla roller du kan arbeta som inom försvarsmakten? Kolla på filmen!