Planera begravning i Helsingborg i kristider

Covid-19 har påverkat samhället i hög utsträckning. Det blir tydligt inte minst när det handlar om begravningar. Tyvärr är det just nu många som drabbats av att någon anhörig gått bort och som nu tvingas arrangera en begravning under begränsade omständigheter. I den här artikeln får du goda råd på hur du kan gå tillväga.

Den pågående coronapandemin har gjort det tydligt att det inte längre handlar om att förbereda sig i en kris utan om att leva i en kris. En del människor har drabbats hårdare än andra. Om du nyligen varit med om att någon närstående dött och behöver hjälp att planera en begravning under förutsättningarna som råder så behöver hjälp av en begravningsbyrå. Fenix Begravningsbyrå är en bra begravningsbyrå i Helsingborg som vid det här laget vet hur man anordnar en begravning under en pandemi.

Hela samhället påverkas

Covid-19 har påverkat samhället i högre utsträckning än vad de flesta nog räknade med när det började spridas på allvar i Europa i vintras. Sverige har till skillnad från många andra länder valt en strategi som innebär att samhället i stort fortsatt att vara öppet, medan de flesta andra länder valde att stänga ned verksamheter som inte ansågs nödvändiga. Alldeles oaktat vad Sverige gjort eller inte gjort i det här skedet är det många som upplever att det här har satt fokus på hur viktigt det är med krisberedskap, i flera avseenden. Tidigare i år märktes effekterna bland annat i att många av hyllorna i matbutikerna helt plötsligt gapade tomma. En annan aspekt består förstås i att det är många som just nu har förlorat nära och kära, vilket understryker vikten också av själslig hjälp i tider av kris.

Pandemin begränsar möjligheterna att arrangera begravningar

begravningEn sak som gör pandemin ännu sorgligare är att den skapat en situation där det är ohållbart att samla för många människor i ett sammanhang. När detta skrivs i december har regeringen utfärdat regler som innebär att inte mer än 8 personer får samlas på en och samma plats. För begravningar gäller att inte fler än 20 får samlas.

Streama begravningsgudstjänsten på internet

liljaEtt sätt att komma runt begränsningarna för hur många personer som får samlas är att streama begravningen live på internet. Det är kanske inte optimalt i den meningen att det inte ersätter känslan i att ha en begravning där alla närstående befinner sig på plats men det är ett substitut som uppskattats av många. Om du vill streama en begravning kan Fenix Begravningsbyrå i Helsingborg hjälpa dig med detta. Det fungerar på så sätt att entreprenören ger alla anhöriga en webblänk där de kan se livestreamen. När det gäller minnestunden kan många förmodligen uppleva att det är lite motsägelsefullt. Det är nämligen så att ni som mest får vara 20 personer på själva minnesgudstjänsten, för minnesstunden gäller dock den allmänna rekommendationen att inte fler än 8 personer får närvara. Ett tips i det sammanhanget kan vara att spara på minnesstunden tills dess att förutsättningarna förändrats. En annan möjlig lösning är att dela upp minnesstunden i flera delar.