Förbered inför döden för dina anhörigas skull

Den här texten ska handla om något de flesta upplever som väldigt svårt. Det handlar om hur du förbereder din egen begravning och ditt testamente. Någonting som kan vara väldigt bra att göra för dina närståendes skull.

De flesta upplever det som obekvämt att tänka kring döden. Att du en dag inte kommer att finnas till längre är helt enkelt en tanke många väljer att skjuta på så länge det är möjligt. Du bör dock fundera över det, delvis för din egen skull, men också för dina närståendes skull. Det är jobbigt nog att sörja när någon du älskar gått bort, än svårare blir det när en begravning måste planeras. Det är kistor, dödsbon som ska fördelas och andra juridiska frågor som ska redas ut.

Fler vill skriva testamenten efter Covid-19

Det här med att få de personliga affärerna i ordning inför döden är ett fenomen som aktualiserats i samband med spridningen av Covid-19. Coronavirusets härjningar har lett till en kraftig ökning av människor som önskar skriva sina testamenten. Pandemin har helt enkelt fått fler människor att tänka på sin dödlighet. Jonas Gardell säger i Skavlan att han dödstädar, samtidigt har det närapå blivit rusning till vita kuvertet-tjänster.

Gör det enklare för dina anhöriga

kistaNär du väl tagit dig över det inledande motståndet mot att förbereda dig inför döden är det faktiskt inte särskilt många saker du behöver göra: skriva testamente och vita kuvertet. När du skriver testamente avgör du hur dina ägodelar och ekonomiska tillgångar ska fördelas bland dina efterlevande. Det så kallade vita kuvertet är i sin tur din planering av hur du vill att begravningen ska se ut. Det är kanske också den förberedelsen den flesta har svårast att ta itu med. Att sitta och fundera över hur den egna begravningen ska se ut konkretiserar ju saker på ett sätt som kan kännas obekvämt. Det är dock värt att ha i åtanke att det också är den förberedelse som på ett väldigt direkt sätt kan underlätta sorgeprocessen för de anhöriga. I det vita kuvertet ska bland annat ingå dina val för:

  • Kista
  • Musik på begravningen
  • Andra önskemål kring hur begravningen ska se ut (kyrklig eller sekulär osv.)