Om krisen kommer

I Sveriges alla brevlådor har det vid ett eller flera tillfällen ramlat ner en broschyr med viktig information till Sveriges medborgare. Regeringen beslutade att denna information skulle delas med befolkningen för att du ska kunna vara bättre förberedd ifall krisen kommer till Sverige i form av en samhällskris eller till och med krig.

När det finns ett viktigt meddelande till allmänheten ljuds en signal som hörs över hela Sverige, men inte från ett och samma signalhorn såklart, utan dessa finns placerade över hela Sverige. När denna signal ljuder låter signalen i 7 sekunder, sedan pausas det i 14 sekunder innan nästa signal låter i ytterligare 7 sekunder.

Signalen kan ibland förknippas med varningssignalen som kallas “Hesa Fredrik” som är en utomhusvarning för situationer där det exempelvis släppts ut giftiga gaser och du behöver söka skydd inomhus. När du hör signalen ska du som sagt gå inomhus, stänga fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för information. Du behöver däremot inte gå inomhus första måndagen i mars, juni, september och december om du hör larmet vid kl. 15, då ljuder signalen enbart för att testa att den fungerar. 

Civilt och militärt försvar

Om Sverige hamnar i krig har vi civilt och militärt försvar. Det militära försvaret består av Försvarsmakten och Hemvärnet. När du fyller 18 år har du möjlighet att mönstra, vilket innebär att du kan göra tester för att se om du kan få göra den grundläggande militärutbildningen. Efter grundutbildningen finns det många valmöjligheter att för dig att fortsätta inom försvaret för att vara med och skydda Sverige. Det civila försvaret är det försvar som kommuner, myndigheter och landsting står för som kan stödja det militära försvaret på olika sätt. Det kan vara allt från sjukvårdstransporter till militärfordon.

Skulle du vilja veta mer kan du lyssna på podcast som berättar hur du kan förbereda dig inför en eventuell kris.