Fördelar med bitcoin som del i prepping

Nyckeln till att överleva en allvarlig kris som krig, naturkatastrof eller finanskris är att vara väl förberedd. Du kan förbereda dig genom att lagra mat på en säker plats och investera i alternativa valutor som guld och kryptovalutor. Många inser fördelen med att investera i en fristående valuta som bitcoin som buffert.

Preppers är människor som förbereder sig för det värsta, det vill säga för ekonomisk kris, krig, naturkatastrof eller någon annan kris som leder till begränsade resurser. I en värld som är osäker och svår att förutsäga är det ingen lämpligare tid att vara prepper för skydda dig och din familj. Läs vidare för att läsa om fördelarna med prepping och vikten av att ha en kryptovaluta som en buffert.

Fördelar med prepping

Det finns olika anledningar för människor att bli preppers. Denna grupp inser att om en kris inträffar kommer snabbt all mat från livsmedelsbutiker att tömmas. Föga förvånande tenderar därför preppers att överleva längre i kriser och nödsituationer, för att inte tala om att de känner sig säkrare med mindre ångest. Om du endast har tillräckligt med mat för en vecka framåt och saknar kontanter finns det all anledning till oro. Lyckligtvis är det aldrig för sent att göra något åt saken. Du kan redan nu börja lagra mat på en säker plats och skaffa nödutrustning som ficklampa och tändstickor. Eftersom du kan tappa din el- och internetanslutning vid en kris är det även bra att ha kontanter hemma.

Skydda dig mot nästa kris

Personer som är starkt beroende av stöd och skydd från staten kan inte alltid räkna med denna hjälp i ett krisläge. Speciellt om det är en finanskris eller en katastrof på nationell nivå med miljontals påverkade som behöver hjälp. Under en sådan situation finns det inga garantier att få ekonomisk hjälp innan det är för sent. Ett enkelt sätt att förbereda dig för detta scenario är att ta ut pengar i kontanter. Dock är kontanter inte alltid tillräckligt i kriser på grund av inflation och att det förhindrar internetbetalningar.

Du kan ha stor nytta av alternativa valutor som guld, silver och moderna kryptovalutor som bitcoin. Dessa valutor skyddar dig mot ekonomiska kriser och panik på den internationella marknaden. Fördelen med bitcoin är att den inte drabbas av nationella kriser på samma sätt som en nationell valuta. Numera kan du göra smidiga betalningar online med bitcoin på samma sätt som med konventionella valutor. Bitcoin är ett decentraliserat och fristående betalningssystem som fungerar över hela världen. Det enda du behöver göra är att logga in med BankID eller e-post hos växlingstjänsten BTCX.

Investera i bitcoin

Att investera i bitcoin säkerställer att du klarar dig i en eventuell kris där finansiella systemet slutat fungera. Med tanke på att Bitcoin har ökat kraftigt i värde sedan den introducerades är det en säker investering. Bitcoin är dessutom enkelt att använda och liknar hur du använder PayPal eller kontokort. Styrkan i bitcoin är att det ligger utanför bankernas och myndigheternas kontroll. Vid händelse av en bankkrasch kommer därför dina bitcoins sitta säkert och du klarar dig undan från en akut brist på pengar. Besök BTCX för att veta mer om bitcoin och se till att skapa ett konto där.